Menu

Cwmlai

Primary School

Living And Learning As One

Year 6

Welsh in Year 6

 

 • Ble rwyt ti eisiau mynd? (Where do you want to go?)
 • Dw i eisiau mynd i … achos… (I want to go to … because…)
 • Ble rwyt ti’n mynd? (Where are you going?)
 • Dw i’n mynd i/i’r … (I am going to the…)
 • Wyt ti’n mynd i/i’r …? Ydw / Nag ydw (Are you going to the …?) (Yes/No)
 • Es i/i’r … (I went to/ to the…)
 • Ble est ti? (Where did you go?)
 • Est ti i/i’r …? Do/Naddo (Did you go to/to the …?) (Yes/No)
 • Sut est ti? (How did you go?)
 • Es i mewn … (I went in a …)
 • Es i ar y … (I went on the…)
 • Es i yn y … (I went in the …)
 • Beth wyt ti wedi bod yn wneud? (What have you been doing?)
 • Dw i wedi bod yn … (I have been…)
 • Ces i … (I had…)
 • Beth gest ti i? (What did you have?)
 • Gest ti …? (Did you have…?)
 • Do / Naddo (Yes/No)
 • Dw i’n mwynhau … (I enjoy…)
 • Dw i ddim yn mwynhau … (I don’t enjoy…)
 • Dw i wrth fy modd … (I really enjoy…)
 • Dw i’n dwlu ar … (I love…)
 • Mae’n gas da fi … (I hate…)
 • Rydyn ni’n mwynhau … (We enjoy…)
 • Dydyn ni ddim yn mwynhau … (We don’t enjoy…)
 • Pryd wyt ti’n …? (When do you…?)
 • ar y penwythnos (at the weekend)
 • ar ôl ysgol (after school)
 • yn y gwyliau (in the holidays)
 • ar ddydd … (on … day)
 • ar nos … (on … night)
 • Mae Cris eisiau … (Cris wants…)
 • Maen nhw eisiau … (They want…)
 • Ble mae … yn mynd? (Where is … going?)
 • Beth mae … eisiau wneud? (What does … want to do?)
 • Dw i wedi brifo fy … (I have hurt my…)
 • Beth wyt ti’n feddwl o …? (What do you think of …?)
 • Pam wyt ti’n hoffi …? (Why do you like…?)
 • … yn cŵl (it’s cool)
 • … yn bril (it’s brilliant)
 • … yn llawer o hwyl (it’s lots of fun)
 • … yn grêt (it’s great)
Top